Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60026
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми банківської діяльності і правового регулювання кредитних та ощадно-позичкових товариств на території України у 1919 році
Other Titles The problems of banking regulation and credit and savings and credit societies in Ukraine in 1919
Authors Загаєвський, С.І.
Keywords кредитні товариства
кредитные общества
credit unions
ощадно-позичкові товариства
ссудо-сберегательные товарищества
savings and loan societies
банківська діяльність
банковская деятельность
banking activity
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60026
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Загаєвський, С.І. Проблеми банківської діяльності і правового регулювання кредитних та ощадно-позичкових товариств на території України у 1919 році [Текст] / С.І. Загаєвський ; наук. кер. А.О. Ткаченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : збірник тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев'ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2006. - С. 108-110.
Abstract Результатом прояву перших двох проблем є історична проблема. Вона зводиться до того, що за сприятливий час 1917-1919 років українська самодіяльна кредитна кооперація набула масштабів розвитку повноцінної недержавної банківської системи з дуже гнучкою структурою. Саме це, на мою думку, стало причиною видання циркулярного листа Наркомфіну УСРР від 9 квітня 1920 року “Про порядок ліквідації кредитних установ”. В Україні юридично була припинена діяльність кредитної кооперації.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
793
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
720
United Kingdom United Kingdom
6142
United States United States
1537
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
51
Ukraine Ukraine
9215
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Zahaievskyi.pdf 1,24 MB Adobe PDF 9269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.