Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60027
Title: Спосіб виділення інтралюмінальних включень залоз простати з парафінових гістологічних блоків
Authors: Moskalenko, Roman Andriiovych 
Piddubnyi, Artem Mykhailovych 
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych 
Keywords: простата
простата
prostate
амілоїдні тільця
амилоидные тельца
corpora amylacea
простатоліти
простатолиты
prostatoliths
Issue Year: 2017
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Пат. 41235 Україна, МПК51 G01N 1/28. Спосіб виділення інтралюмінальних включень залоз простати з парафінових гістологічних блоків / Р. А. Москаленко, А.М. Піддубний, А.М. Романюк; заявник і патентовласник Сумський держ. ун-т. – № u201702817; заявл. 27.03.2017, опубл. 11.09.2017, бюл. №17.
Abstract: РЕФЕРАТ 1. Об’єкт корисної моделі: спосіб виділення інтралюмінальних включень залоз простати з парафінових гістологічних блоків. 2. Галузь застосування: до галузі медицини та біології, а саме до патологічної анатомії, урології, патологічної фізіології, гістології та може бути використана для аналізу білків за допомогою мас-спектрометрії, вестерн-блоту та дот-блоту, вивчення структури включень простати за допомогою скануючої, просвічуючої електронної та атомної силової мікроскопії. 3. Суть корисної моделі: спосіб включає отримання на мікротомі гістологічних зрізів з парафінізованого зразка тканин, перенесення їх на предметні скельця та депарафінізацію підготовлених гістологічних зрізів простати. Депарафінізацію здійснюють при кімнатній температурі шляхом поетапної відмивки зрізів тканин від парафіну із використанням ксилолу та етанолу. Спочатку предметне скельце з гістологічними зрізами простати витримують два рази у ксилолі протягом 5 хвилин. Після проводять двократну промивку зрізів 96 % етиловим спиртом впродовж 10 хвилин для кожної промивки і двократну промивку зрізів у 70% етиловому спирті протягом 2 хвилин, потім занурюють у порцію дистильованої води 2 рази впродовж 2 хвилин. Після цього предметні скельця з гістологічними зразками інкубують впродовж 10 хвилин у фосфатному буфері. Потім за допомогою тонкого пінцета здійснюють відокремлення гістологічного зрізу тканини простати від предметного скельця, а вміст залоз простати, які залишаються на предметному скельці збирають за допомогою стерильного скальпеля в пробірку для подальших досліджень. 4. Технічні результат: дозволяє досліджувати дрібні об’єкти, секрет простати, ефективно виділяти білок для широкого спектру дослідженнь із включень просвіту залоз простати, є детальним та точним, дозволяє отримати якісні біологічні зразки для подальших досліджень.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60027
Type: Patent
Appears in Collections:Наукові видання (МІ)

Views
Other17
China1
Germany3
France1
United Kingdom1
Italy3
Netherlands1
Ukraine1
Downloads
Other3
China1
Germany1
Ukraine1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Патент_простата_2017.pdf152.94 kBAdobe PDF6Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.