Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60121
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості правового регулювання цінової політики на монопольному ринку
Other Titles Features of legal regulation of pricing policy in a monopolistic market
Authors Захарченко, В.О.
Сіробаба, О.С.
Keywords правопорушення
правонарушение
offense
економічна конкуренція
экономическая конкуренция
economic competition
суворі санкції
суровые санкции
severe sanctions
злочини
преступления
crimes
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60121
Publisher Юридична лінія
License
Citation Захарченко, В.О. Особливості правового регулювання цінової політики на монопольному ринку [Текст] / В.О. Захарченко, О.С. Сіробаба // Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль : Юридична лінія, 2016. – С. 74–77.
Abstract Основними недоліками національного законодавства з питань регулювання діяльності суб’єктів монополії є його внутрішня неузгодженість та невідповідність європейським стандартам. Тому Україна повинна використати позитивний досвід при вирішенні питань формулювання правопорушень у галузі захисту економічної конкуренції, а можливо також і у встановленні суворих санкцій для винних осіб за скоєні злочини. Вважаємо за доцільне використовувати для цього положення зарубіжного досвіду.
Ukraine should use the positive experience in dealing with the formulation of offenses in the field of economic competition, and possibly also in establishing severe sanctions for those responsible for their crimes.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІП)

Views

China China
1
France France
4
Germany Germany
80
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
1106
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
45
Unknown Country Unknown Country
24

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
793
Unknown Country Unknown Country
14

Files

File Size Format Downloads
Zaharchenko_Sirobaba.PDF 1,29 MB Adobe PDF 811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.