Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60124
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Питання зміни у структурно-галузевій політиці як основному напрямі економічної політики держави
Other Titles The question of changes in structural and sectoral politics as the main direction of the state economic politics
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords структурно-галузева політика
структурно-отраслевая политика
structural and sectoral politics
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economic legislation
Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
суб’єкти господарювання
субъекты хозяйствования
business entities
переробна промисловість
перерабатывающая промышленность
processing industry
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60124
Publisher Донецький національний університет
License
Citation Деревянко, Б.В. Питання зміни у структурно-галузевій політиці як основному напрямі економічної політики держави [Текст] / Б.В. Деревянко // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-й річниці створення Донецького національного університету та 30-й річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету (14−15 травня 2015 р.) / за заг. ред. А.Г. Бобкової. - Вінниця : ДонНУ, 2015. - С. 50-52.
Abstract У доповіді вказується, що сьогодні назріла потреба у змінах структурно-галузевої політики України на користь поступового планомірного скорочення кількості гірничих і металургійних підприємств, їх розмірів, обсягів виробництва тощо, та одночасного розширення якості виробництва (вирощування) експортоорієнтованої кінцевої товарної продукції, підвищення її якості, обсягів виробництва та експорту. Не слід соромитися терміну «аграрна країна», а краще у спеціальному господарському законодавстві передбачити інвестиційні пільги для підприємств із переробки сільськогосподарської сировини. Саме у правовому регулюванні переробної промисловості має знаходитися ключ від забезпечення інноваційної модернізації української економіки та її інтеграції у світове господарство.
Now there is a need for structural changes in sectoral policies Ukraine in favor of a gradual reduction of mining and metallurgical enterprises, their size, production volume, etc., and the expansion of production quality (growing) competition final marketable products, improve quality, output and exports. The legal regulation of the processing industry should be the key to providing innovative modernization of the Ukrainian economy and its integration into the world economy.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1099
United Kingdom United Kingdom
441
United States United States
2001
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
2006
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
11

Files

File Size Format Downloads
Derevianko.pdf 1,22 MB Adobe PDF 2021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.