Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60132
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні учасники процедури банкрутства
Other Titles Main members of bankruptcy procedure
Основные участники процедуры банкротства
Authors Шаповалов, Є.О.
Keywords учасники процедури банкрутства
участники процедуры банкротства
participants of bankruptcy proceedings
боржник
должник
debtor
кредитори
кредиторы
creditors
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economic legislation
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60132
Publisher Юридична лінія
License
Citation Шаповалов, Є.О. Основні учасники процедури банкрутства [Текст] / Є.О. Шаповалов // Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль : Юридична лінія, 2016. – С. 80–82.
Abstract Законодавство виділяє дві групи основних учасників процедури банкрутства – боржника і кредиторів. Боржником може бути лише субʼєкт підприємницької діяльності, утворений в одній із основних організаційно-правових форм (наприклад, комерційний банк не підпадає), а виключний перелік кредиторів визначається законодавством. Саме ці учасники – сторони процедури банкрутства повинні узгодити між собою власні інтереси, інтереси своїх працівників та держави з метою максимально ефективного задоволення вимог кредиторів та уникнення визнання боржника банкрутом та його ліквідації.
The legislation distinguishes two main participants of bankruptcy proceedings – debtor and creditors. Indicated, that bankruptcy proceedings the parties must agree among themselves their own interests, the interests of its employees and the state in order to maximize the satisfaction of creditors and avoid bankruptcy and liquidation.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІП)

Views

China China
1
France France
3
Germany Germany
481161
Greece Greece
60867
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
33139
United Kingdom United Kingdom
22093
United States United States
481162
Unknown Country Unknown Country
31

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
2466
United Kingdom United Kingdom
3
Unknown Country Unknown Country
24

Files

File Size Format Downloads
Shapovalov.PDF 363,32 kB Adobe PDF 2502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.