Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60153
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правовий статус адміністрації Галицького станового сейму (1775-1848 рр.)
Other Titles Legal status of Galician estate seim administration (1775-1848 years)
Authors Питльована, В.П.
Keywords правовий статус
Галицький становий сейм
legal status
Galician estate seim
правовой статус
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60153
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Питльована, В.П. Правовий статус адміністрації Галицького станового сейму (1775-1848 рр.) [Текст] / В.П. Питльована // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 р.). Суми: УАБС НБУ, 2009. – C. 36-39.
Abstract Демократизація політичної та правової систем є пріоритетним напрямом розвитку сучасної Української держави. Не менш важливим і складним вектором розвитку держави є інтеграція України у європейську спільноту. Інтенсивність цих процесів залежить від наявності та належного застосування історико-правового досвіду в кожній сфері правового життя. У зв’язку з цим актуальним є з’ясування правого статусу адміністрації Галицького станового сейму, який був органом місцевого самоврядування Галичини в складі Австрії (1775-1848 рр.). Ці питання досліджували такі видатні вчені як В. Кульчицький, Б. Лозінський, С. Гродзіський, В. Грабовецький.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
43
Italy Italy
3
Netherlands Netherlands
1015
Ukraine Ukraine
444
United Kingdom United Kingdom
2031
United States United States
508
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
Germany Germany
45
Ukraine Ukraine
509
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Pytlovana.pdf 162,17 kB Adobe PDF 570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.