Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60183
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретико-правовий підхід до сучасного розуміння банківської таємниці
Other Titles Теоретико-правовой подход к современному пониманию банковской тайны
Theoretical and legal approach to the modern understanding of banking secrets
Authors Проскурня, К.П.
Keywords банківська таємниця
банковская тайна
banking secrecy
господарське законодавство
хозяйственное законодательство
economical legislation
фінансове право
финансовое право
finance law
Господарський кодекс України
Хозяйственный кодекс Украины
Economic Code of Ukraine
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60183
Publisher Донецький національний університет
License
Citation Проскурня, К.П. Теоретико-правовий підхід до сучасного розуміння банківської таємниці [Текст] / К.П. Проскурня // Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-й річниці створення Донецького національного університету та 30-й річниці створення кафедри господарського права Донецького національного університету (14−15 травня 2015 р.) / за заг. ред. проф., д-ра юрид. наук Бобкової А. Г. — Вінниця : ДонНУ, 2015. — С. 200—202.
Abstract Українські дослідники часто розглядають юридичну категорію «банківська таємниця» у двох значеннях: як інформацію стосовно діяльності та фінансового становища клієнтів, що стала відома банку в процесі його обслуговування, і як субінститут фінансового права, що регулює суспільні відносини з приводу банківської таємниці. При цьому основні критерії розмежування – правовий режим банківської таємниці та суб’єктивне право особи на інформацію, закріплене у статті 34 Конституції України та гарантоване державою, але варто пам’ятати, що суб’єктивне право на інформацію не є монолітним, універсальним явищем. Право на доступ до інформації не можна ототожнювати з правом на свободу інформації, оскільки вони хоча й мають однакову мету – забезпечення реалізації потреби людини в інформації, проте у них різне функціональне призначення.
The legal regime of banking secrecy and subjective individual right to information enshrined in Article 34 of the Constitution of Ukraine and guaranteed by the state. But it should be remembered, that the subjective right to information is not monolithic, universal phenomenon. The right of access to information can not be equated with the right to freedom of information as though they have the same goal - to ensure the implementation of human needs in information, but they have different functional purposes.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
248
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
160
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Proskurnya.pdf 1,31 MB Adobe PDF 171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.