Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60246
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Емпіричні аспекти впливу міжнародних потоків капіталу на стабільність фінансової системи
Other Titles The empirical aspects of the impact of international capital flows on the stability of financial system
Authors Степанюк, Є.В.
Keywords капітал
капитал
capital
фінансова система
финансовая система
financial system
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60246
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Степанюк, Є.В. Емпіричні аспекти впливу міжнародних потоків капіталу на стабільність фінансової системи [Текст] / Є.В. Степанюк // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2010. - Т. 2. - С. 165-166.
Abstract Емпіричний досвід свідчить про наявність значної кількості спільних ознак у передісторії більшості фінансових і валютних криз. По-перше, попередником багатьох з них була лібералізація економіки, передусім фінансового сектора. По-друге, всі епізоди фінансової нестабільності розпочиналися зі стрімкого збільшення припливу капіталу, що супроводжувався не менш стрімким його зворотним рухом. Приплив капіталу, викликаний на початковому етапі диференціалом процентних ставок, асоціюється з погіршенням макроекономічних умов у країні-реципієнті: переоцінка валютного курсу, надмірно швидка кредитна експансія та спекулятивні “бульбашки” цін на активи.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
29
Ukraine Ukraine
132
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
5
Germany Germany
31
Ukraine Ukraine
90
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Stepaniuk.pdf 1,11 MB Adobe PDF 129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.