Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60317
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Окремі питання удосконалення кримінального законодавства як заходу забезпечення прав людини і громадянина
Other Titles Some on improvement of the criminal law as a means of ensuring human and civil rights
Authors Гофяк, О.М.
Keywords кримінальне законодавство
права людини
забезпечення прав людини
criminal law
human rights
human rights protection
уголовное законодательство
права человека
обеспечение прав человека
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60317
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Гофяк, О.М. Окремі питання удосконалення кримінального законодавства як заходу забезпечення прав людини і громадянина [Текст] / О.М. Гофяк // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади: збірник тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 81–83.
Abstract Загальновідомо, що будь-яка людина в Україні відповідно до Конституції наділена невідчужуваними та непорушними правами та свободами, які безпосередньо реалізуються у відповідних суспільних відносинах. Однак деякі з таких прав та свобод досить часто стають об’єктом посягання з боку певних антисоціальних елементів, що завдає істотної шкоди не тільки носіям цих прав та свобод, але й механізму функціонування суспільства. Окремо взята особа самостійно навряд чи здатна протистояти посяганням на свої права з боку інших суб’єктів, тому таку функцію взяла на себе держава, яка є певним гарантом підтримання стабільності між різними соціальними елементами. Для цього в апараті держави були утворені спеціальні органи, які в силу важливості виконуваних ними функцій отримали досить широке коло повноважень для захисту прав та свобод людини і громадянина.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
23
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
207
United Kingdom United Kingdom
729
United States United States
485
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Germany Germany
25
Ukraine Ukraine
140
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1457
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Gofyak.pdf 398,8 kB Adobe PDF 1624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.