Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60334
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості правової охорони у цивільному праві
Other Titles Features of legal protection in civil law
Особенности правовой охраны в гражданском праве
Authors Лиховид, О.С.
Keywords цивільне право
правова охорона
цивільно-правові відносини
напрямки правової охорони
civil law
legal protection
civil-legal relations
aspects of legal protection
гражданское право
правовая охрана
гражданско-правовые отношения
направления правовой охраны
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60334
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Лиховид, О.С. Особливості правової охорони у цивільному праві [Текст] / О.С. Лиховид // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади: зб. тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 року). – Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 64 – 65.
Abstract Правова охорона як система державних та недержавних заходів має на меті створити такі умови, при яких би забезпечувалась гаран- тованість прав суб’єктів суспільних відносин, а також можливість швидкого та ефективного відновлення при порушенні цих прав.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
26
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
566
Ukraine Ukraine
243
United Kingdom United Kingdom
1132
United States United States
284
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
Germany Germany
28
Ukraine Ukraine
242
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Lykhovyd_legal_protection1.pdf 113,24 kB Adobe PDF 273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.