Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60380
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Онтологічні основи етики Платона і сучасність
Other Titles Ontological basis of Platon's ethics and the present
Онтологические основы этики Платона и современность
Authors Поцелуйко, С.Є.
Keywords онтологія
етика
філософія Платона
ontology
ethics
Platonism
онтология
этика
философия Платона
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60380
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Поцелуйко, C.Є. Онтологічні основи етики Платона і сучасність [Текст] / C.Є. Поцелуйко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: зб. тез доп. XI Науково-практичної конференції студентів ( 22 квітня 2008 р. ) та XII Науково-практичної конференції студентів ( 23 квітня 2009 р. ). – Суми: УАБС НБУ, 2009. – С. 41-43.
Abstract Серед нескінченного розмаїття проблем, які постійно виникали перед людством, найактуальнішою, можливо, була проблема самовдосконалення людини і реалізація нею багатства внутрішнього потенціалу. У наш час усе більшого значення набуває проблема моральної спрямованості індивідів, їх ціннісна спрямованість.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
33
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
405
United Kingdom United Kingdom
1725
United States United States
409
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
35
Ukraine Ukraine
406
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Potseluiko_ethics1.pdf 226,68 kB Adobe PDF 447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.