Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60526
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Покарання в контексті поняття політичної свободи в добу Просвітництва
Other Titles Punishment in the context of the political freedom concept in the Age of Enlightenment
Authors Шевців, М.Б.
Keywords злочин
покарання
політична свобода
доба Просвітництва
crime
punishment
political freedom
age of Enlightenment
преступление
наказание
политическая свобода
эпоха Просвещения
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60526
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Шевців, М.Б. Покарання в контексті поняття політичної свободи в добу Просвітництва [Текст] / М.Б. Шевців // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади: збірник тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2006. – С. 28-29.
Abstract Зазначене трактування поняття “міри покарання” в добу Просвітництва є актуальними і в наш час, оскільки сучасні процеси, що відбуваються у суспільстві, щільно пов’язані з ідеями політичної свободи.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
6375
France France
1
Germany Germany
33
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
709
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
305
United Kingdom United Kingdom
3897
United States United States
1417
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
Germany Germany
35
Ukraine Ukraine
304
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6374
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Shevtsіv.pdf 386,62 kB Adobe PDF 6716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.