Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60529
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Захист прав учасників акціонерного товариства в контексті організації та проведення загальних зборів акціонерів
Other Titles Protecting rights of participants joint stock company in the context of organization shareholders general meeting
Authors Шестопалов, Р.М.
Keywords акціонерне товариство
акционерное общество
joint-stock company
акціонери
акционеры
shareholders
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60529
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Шестопалов, Р.М. Захист прав учасників акціонерного товариства в контексті організації та проведення загальних зборів акціонерів [Текст] / Р.М. Шестопалов // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади : збірник тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 76–78.
Abstract Після створення акціонерного товариства (далі АТ) до всіх його членів застосовується термін “акціонер”, що формує у даного суб’єкта комплекс прав і обов’язків. Участь у АТ породжує виникнення в осо- би сукупності прав, які мають назву корпоративні. Одним із таких прав, передбачених чинним законодавством України, є право акціоне- ра на управління справами АТ, яке здебільшого реалізується шляхом участі акціонера в загальних зборах акціонерів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
52
Germany Germany
35
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1836
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
815
United Kingdom United Kingdom
7341
United States United States
918
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
37
Ukraine Ukraine
815
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1835
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Shestopalov.pdf 1,11 MB Adobe PDF 2695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.