Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60530
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив ринкової структури на показники прибутковості та витратності банків
Other Titles Влияние рыночной структуры на показатели прибыльности и затратности банков
Market's structure impact on bank's profitability and costs
Authors Buriak, Anna Volodymyrivna  
Keywords ринкова структура
прибутковість
витратність
банк
bank
costs
profitability
market structure
рыночная структура
доходность
затратность
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60530
Publisher Економічна думка, ТНЕУ
License
Citation Буряк, А.В. Вплив ринкової структури на показники прибутковості та витратності банків [Текст] / А.В. Буряк // Економічний та соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей VIII науково-практичної конференції молодих вчених ( 24-25 лютого 2011 р.).– Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – Ч. 2. – С. 43-44.
Abstract В умовах ринку забезпечення ефективної діяльності банку потребує адекватної взаємодії з зовнішнім середовищемĖĊ основною умовою якої виступає якісний банківський менеджментĘĊ Зовнішні фактори діяльності банку в довгостроковому періоді можуть бути частково керованими внаслідок обґрунтованих стратегічних управлінських рішень стосовно адаптації функціонування банку до зовнішніх умовĘĊ Виявлення взаємозв’язку між структурою ринку та банківською ефективністю ґрунтується на парадигміĊƕструктураė поведінка-результатƥĊ як методологічної основи дослідження проблем ринкової влади та конкурентних умов на ринкуĖĊ розробленої в серединіĊłłĊ стĘĊ гарвардськими економістами Мейсоном і БейномĘĊĊ
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
14
Ukraine Ukraine
134
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
107

Files

File Size Format Downloads
Buriak_profitability1.pdf 110,06 kB Adobe PDF 110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.