Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60608
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зв'язок поліморфізму rs1137101 гена рецептору лептину з показником індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет 2 типу
Authors Грішов, А.А.
Keywords цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60608
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Грішов, А.А. Зв'язок поліморфізму rs1137101 гена рецептору лептину з показником індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет 2 типу [Текст] / А.А. Грішов ; наук. кер. С.В. Зябліцев // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 440-441.
Abstract Основною причиною розвитку цукрового діабету 2 типу (ЦД2Т) є постійна гіперглікемія, яка супроводжується інсулінорезистентністю і зниженням функції βклітин підшлункової залози. Часто ЦД2Т супроводжується абдомінально-вісцеральним ожирінням, при цьому має місце прямий зв’язок ступеню ожиріння з розвитком проявів та ускладнень ЦД2Т. Однією з причин розвитку інсулінорезистентності вважають формування ще на початкових етапах хвороби лептинорезистентності та порушення функціонування лептинових рецепторів LepRa і LepRf, які кодуються геном LEPR (хромосомна локалізація 1p31, екзон 24). Отже, метою дослідження було визначення зв’язку поліморфізму rs1137101 гена рецептору лептину з наявністю ожиріння за показником індексу маси тіла (ІМТ) у хворих на ЦД2Т.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
4
Germany Germany
1091
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
163
United Kingdom United Kingdom
545
United States United States
363
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
145
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Ghrishov.pdf 1,13 MB Adobe PDF 160

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.