Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60624
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Світовий досвід і особливості його застосування в розвитку СЕЗ (ВЕЗ) України
Other Titles World experience and features of its application in the development of FEZ of Ukraine
Authors Павловська, Є.О.
Лисенко, В.
Keywords вільні економічні зони
економічна політика
економіка України
free economic zones
economic policy
economy of Ukraine
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60624
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Павловська, Є.О. Світовий досвід і особливості його застосування в розвитку СЕЗ (ВЕЗ) України [Текст] / Є.О. Павловська, В. Лисенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє: зб. тез доп. XI Науково-практичної конференції студентів ( 22 квітня 2008 р. ) та XII Науково-практичної конференції студентів ( 23 квітня 2009 р. ). – Суми: УАБС НБУ, 2009. – С. 39-41.
Abstract Одним із аспектів стимулювання господарської діяльності в межах транскордонного співробітництва можна вважати організацію різних типів спеціальних вільних економічних зон. Діяльність СЕЗ спрямована на досягнення двох цілей: створення “острівців конкурентоспроможності” в економіці, яка ще не повністю готова до міжнародної конкуренції; перенесення переваги міжнародної конкуренції у національну економіку і, таким чином, допомогти країні стати більш конкурентоспроможною.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
37
Greece Greece
1
Ireland Ireland
7991
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
45488
United Kingdom United Kingdom
209783
United States United States
155016
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
3
Czechia Czechia
1
Germany Germany
15981
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
100252
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
100251
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Pavlovska_economic_policy1.pdf 235,68 kB Adobe PDF 216494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.