Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60629
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Політичні права жінок у процесі становлення громадянського суспільства
Other Titles Womens Political rights in formation of civil society
Authors Хачатрян, М.В.
Keywords політичні права
политические права
political rights
права жінок
права женщин
rights of women
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60629
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Хачатрян, М.В. Політичні права жінок у процесі становлення громадянського суспільства [Текст] / М.В. Хачатрян // Права людини як критерій морального виміру політики і державної влади : збірник тез доповідей за матеріалами міжвузівських студентських наукових читань, присвячених 57-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (8 грудня 2005 року). - Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 56-58.
Abstract Впродовж останнього десятиліття XX століття відбулися значні зміни в історичному, міжнародному та правовому статусі України. Тобто почався новий етап розбудови правової держави, змістом якого є створення громадянського суспільства, в якому діяльність держави визначається спрямуванням на забезпечення прав і свобод людини. Громадянське суспільство сьогодні складається із множинності міжо- собистісних відносин і соціальних сил, які об’єднують дане суспільство чоловіків і жінок без безпосереднього втручання й допомоги держави. Мається на увазі правова гарантованість природних і цивільних прав і свобод людини, економічна незалежність громадян від держави, самоуправлінські початки в діяльності об’єднань і організацій, їхній контролюючий вплив на державні структури.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
25
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
446
Ukraine Ukraine
186
United Kingdom United Kingdom
1560
United States United States
891
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
27
Ukraine Ukraine
187
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Khachatrian.pdf 1,12 MB Adobe PDF 223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.