Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60643
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вміст свинцю у біосередовищах доношених новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС в анамнезі
Authors Іванова, Т.В.
Kasian, Svitlana Mykolaivna  
Гапієнко, О.І.
Шабло, І.А.
Keywords неонатологія
неонатология
неврологія
неврология
гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС
гипоксически-ишемическое поражение ЦНС
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60643
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Вміст свинцю у біосередовищах доношених новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС в анамнезі [Текст] / Т.В. Іванова, С.М. Касян, О.І. Гапієнко, І.А. Шабло // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 411-412.
Abstract Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС (ГІУ) залишається проблемою сучасної неонатології та неврології. Особливе місце займає вплив свинцю на постнатальний період розвитку. Свинець має можливість проникати через гематоенцефалічний бар'єр зі значною гастроінтестинальною абсорбцією, тому новонароджені є найбільш вразливими до забруднення цим мікроелементом.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
138
Germany Germany
139
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1115
Ukraine Ukraine
116
United Kingdom United Kingdom
558
United States United States
145
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
95
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
138
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Ivanova_Kasjan_Ghapijenko_Shablo.pdf 1,13 MB Adobe PDF 243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.