Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60715
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо зміни законодавства у напрямі сприяння виробництву енергії з альтернативних джерел
Other Titles As for change of legislation towards the promotion of alternative energy
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords господарське законодавство
засоби регулюючого впливу
податкові пільги
суб’єкти господарювання
Господарський кодекс України
енергія з альтернативних джерел
economic law
regulatory impact
granting tax
economic entities
Commercial Code of Ukraine
energy from alternative sources
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60715
Publisher Десна Полиграф
License
Citation Деревянко, Б.В. Щодо зміни законодавства у напрямі сприяння виробництву енергії з альтернативних джерел [Текст] / Б.В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в ХХІ веке: направления усовершенствования правового обеспечения экономической безопасности государства : материалы четырнадцатой Международной научно-практической интернет-конференции (г. Киев, 1-10 декабря 2014 года) / науч. ред. чл.-корр. НАПрН Украины В.А. Устименко ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. - Чернигов : Десна Полиграф, 2015. - С. 14-18.
Abstract В умовах змін у державі, у тому числі пов’язаних із приходом до Верховної Ради нових осіб, можна спробувати лібералізувати господарське, цивільне і податкове законодавство у бік надання дієвих податкових пільг та ефективного застосування засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, що названі у статті 12 Господарського кодексу України (зокрема державного замовлення, ліцензування, патентування, квотування, сертифікації, стандартизації, застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів, надання інвестиційних, податкових та інших пільг, надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій). Також зараз вкрай важливою є власне популяризація застосування малим бізнесом та приватними особами вітро- та гідрогенераторів, сонячних батарей, інших приладів, систем та механізмів, призначених для виробництва та/або акумулювання енергії з альтернативних джерел. А це завдання повинні вирішувати громадські організації, торгово-промислові палати, наукові школи з різних галузей знань, окремі активісти і представники громадськості.
A liberalized economic, civil and tax law towards granting tax exemptions effective and efficient use of regulatory impact on the activities of state to economic entities, that are called for in Article 12 of the Commercial Code of Ukraine, which the producers of energy from alternative sources.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
669
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
97
United Kingdom United Kingdom
334
United States United States
1335
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
2452
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1336
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Derevianko_Shchodo_zminy_zakonodavstva.pdf 228,96 kB Adobe PDF 3797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.