Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60716
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Щодо підвищення економічної безпеки інвестиційної діяльності в Україні
Other Titles To improve the economic security of investment activity in Ukraine
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Решетняк, Д.І.
ORCID
Keywords ринкові умови
наука
кризові явища в економіці
непрогнозовані явища
державне управління наукою
інноваційні важелі управління економікою
market conditions
science
economic crisis
unpredictable events
management science in Ukraine
innovative instruments of economic management
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60716
Publisher Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
License
Citation Деревянко, Б.В. Щодо підвищення економічної безпеки інвестиційної діяльності в Україні / Б.В. Деревянко, Д.І. Решетняк // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (2014 р., м. Київ) / укл. : І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин. - К. : НТУУ «КПІ», 2014. - С. 220-222.
Abstract Необхідно системно розглядати зовнішні і внутрішні ринкові умови розвитку економіки та її невід’ємну частину – науку, що допоможе подолати кризові явища в економіці і виробництві, уникнути непередбачених і непрогнозованих явищ. Система державного управління наукою в Україні поступово перебудовується під цю ідеологію і послідовно включає інноваційні важелі управління економікою. У цьому – майбутнє вітчизняного виробництва.
It is necessary to systematically consider the internal and external market conditions of the economy and its integral part - the science, that will help overcome the economic crisis in the industry, avoid unexpected and unpredictable events. The system of management science in Ukraine gradually rebuilt under the ideology and consistently include innovative instruments of economic management. This is - the future of domestic economic.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

China China
1
Germany Germany
13032
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1700
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
405908
Ukraine Ukraine
71113
United Kingdom United Kingdom
35698
United States United States
2008952
Unknown Country Unknown Country
71112

Downloads

China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
71116
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2008951
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Derevianko_Shchodo _idvyshchennia_ekonomichnoi_bezpeky.pdf 259,39 kB Adobe PDF 2080076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.