Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60734
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Регулювання надання послуг у сфері освіти господарсько-правовим інструментарієм
Other Titles Regulation services in the sphere of education by economic and legal tools
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальні заклади
законодавство про освіту
державне замовлення
дотації і субсидії
додаткові освітні послуги
МОН України
educational institutions
legislation on education
the state order
Grants and subsidies
additional educational services
MES Ukraine
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60734
Publisher Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
License
Citation Деревянко, Б.В. Регулювання надання послуг у сфері освіти господарсько-правовим інструментарієм [Текст] / Б.В. Деревянко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2012 р. м. Київ) / уклад.: Б.В. Новіков, Т.О. Чепульченко, І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. — К.: НТУУ «КПІ», 2012. — С. 277—279.
Abstract Норми законодавства про освіту мають будуватися на основі застосування державного замовлення. Крім цього, застосовуючи ліцензування, МОН України слід видавати ліцензії лише найкращим НЗ, а також спільно з іншими державними і регіональними органами проводити політику на користь підвищення рівня технічної освіти (причому не лише вищої). Можливе проведення соціальної реклами типу «гарний токар або слюсар без вищої освіти заробляє набагато більше, ніж посередній юрист чи економіст із освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». А це є сьогоднішньою дійсністю. Дотації і субсидії повинні видаватися лише НЗ, які мають результати або перспективи виконання важливих державних програм у сфері освіти. Крім отримання коштів від надання основних освітніх послуг, НЗ повинні на платній основі ефективніше надавати додаткові освітні послуги – послуги бібліотек, спортивних залів, басейнів та майданчиків, комп’ютерних класів тощо; а також інші послуги, які можуть надаватися суб’єктами господарювання у сфері освіти – послуги зі здачі в оренду приміщень та кабінетів, копіювання, харчування, побутового обслуговування, перевезення, медичні послуги та ін. у випадку дотримання умов спеціального законодавства. А поодиноких вдалих прикладів в Україні уже є чимало.
Legislation on education should be based on the use of public procurement. MES Ukraine should issue licenses only finest universities, and cooperation with other state and regional authorities to pursue a policy in favor of raising the level of technical education (not only higher). It is possible to conduct social advertising.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
348
Ukraine Ukraine
156
United Kingdom United Kingdom
1388
United States United States
2774
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
156
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2775
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Derevianko_Rehuliuvannia_nadannia_posluh.pdf 224,81 kB Adobe PDF 2938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.