Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60741
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності у діяльності навчальних закладів
Other Titles Ensuring the protection of intellectual property rights in the educational institutions
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальні заклади
права інтелектуальної власності
майнові і немайнові права
недобросовісна конкуренція
комерційний шпіонаж
служби безпеки
educational institutions
intellectual property rights
property and nonproperty rights
unfair competition
commercial espionage
security services
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60741
Publisher Національний університет «Одеська юридична академія»
License
Citation Деревянко, Б.В. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності у діяльності навчальних закладів [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : захист від контрафакції, піратства та плагіату : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 жовтня 2012 р., м. Одеса) / за заг. ред. О.І. Харитонової / упоряд. Р. Є. Еннан, Г. О. Ульянова. — Одеса: ОНЮА, 2012. — С. 49—51.
Abstract Крім надання самими НЗ різних послуг, вони з метою забезпечення своєї діяльності самі закуповують продукцію, замовляють виконання робіт чи надання послуг. У цьому випадку їх діяльність підпадає регулюванню Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року. Не варто казати, що при цьому важливе значення мають питання забезпечення захисту комерційної таємниці. Тому у межах НЗ як і в більшості інших великих підприємств, установ, організацій повинні діяти спеціалізовані підрозділи – служби безпеки, завданням яких повинен бути захист інтересів НЗ від протиправних посягань на комерційну таємницю; від можливих наслідків застосування засобів недобросовісної конкуренції, зокрема, поширення неправдивих відомостей про НЗ, комерційного шпіонажу, зокрема привласнення і незаконного використання електронних програм та інших об’єктів права інтелектуальної власності. Конкуренти можуть навіть змінювати свою стратегію з урахуванням відомостей про вартість надання послуг НЗ і їх якість – можуть надмірно завищувати або занижувати вартість своїх послуг. Цим підтверджується необхідність наявності професійних служб безпеки і в приватних НЗ.
Educational Institutions buying products bought works or services. In this case, their activity is subject to regulation by the Law of Ukraine "On Public Procurement" on June 1, 2010. Are important issues to protect trade secrets. So within the educational institutions must act specialized units - security services, whose task should be to protect the interests of educational institutions from illegal encroachments on trade secrets.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
486
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
217
United Kingdom United Kingdom
1943
United States United States
1215
Unknown Country Unknown Country
19

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
217
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Derevianko_Zabezpechennia.pdf 303,99 kB Adobe PDF 228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.