Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60776
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Питання забезпечення економічного суверенітету вітчизняних суб’єктів господарювання у сфері надання освітніх послуг
Other Titles Ensuring economic security when doing business with state and municipal economic entities (for example, educational institutions)
Authors Derevianko, Bohdan Volodymyrovych
Keywords навчальні заклади
образовательные учреждения
educational institutions
державне замовлення
государственный заказ
government order
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60776
Publisher Донецький державний університет управління
License
Citation Деревянко, Б.В. Питання забезпечення економічної безпеки при здійсненні господарської діяльності державними і комунальними суб’єктами господарювання (на прикладі навчальних закладів) [Текст] / Б.В. Деревянко // Актуальні проблеми господарського та цивільного права у світлі модернізації системи законодавства України : матеріали міжвузівської наукової конференції (14 травня 2013 р.). — Донецьк : ДонДУУ, 2013. — С. 50—52.
Abstract Якщо держава майже не фінансує освіту, то повинна хоча б стимулювати її розвиток. За посередництва основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання, зазначених у пункті 2 статті 12 Господарського кодексу України, можуть стимулюватися вітчизняні навчальні заклади незалежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та форми власності. Серед останніх можна прогнозувати підвищення ролі державного замовлення у сфері надання освітніх послуг. За допомогою цього засобу регулюючого впливу держава стимулює навчальні заклади до підвищення рівня послуг. Оплачуючи послуги кращих вітчизняних навчальних закладів, держава сприяє збереженню та збільшенню кількості робочих місць та якості матеріальної бази. З іншого боку, держава скеровує сферу надання освітніх послуг у бік підготовки фахівців, потрібних у господарській сфері.
If the state does not finance education about, it should at least encourage its development. The mediation of fixed assets regulatory effect on the activity of economic entities, referred to in paragraph 2 of Article 12 of the Commercial Code of Ukraine, can be stimulated domestic educational institutions regardless of educational qualification and ownership.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
613
United States United States
368
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
85
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Derevyanko.pdf 1,23 MB Adobe PDF 91

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.