Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60779
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розподіл алельних варіантів гена y--глутамілкарбоксилази за Аrg406Аrg-поліморфізмом пацієнтів з ішемічним атеротромботичним інсультом з нормальним та підвищеним індексом маси тіла
Authors Dubovyk, Yevhen Ivanovych  
Shymko, Karina Ashotivna
Чумаченко, Я.Д.
Keywords серцево-судинні захворювання
сердечно-сосудистые заболевания
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60779
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дубовик, Є.І. Розподіл алельних варіантів гена y--глутамілкарбоксилази за Аrg406Аrg-поліморфізмом пацієнтів з ішемічним атеротромботичним інсультом з нормальним та підвищеним індексом маси тіла [Текст] / Є.І. Дубовик, К.А. Шимко, Я.Д. Чумаченко ; наук. кер. О.В. Атаман // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - C. 442-443.
Abstract Сучасними епідеміологічними дослідженнями доведено, що поєднання в одного хворого кількох факторів ризику серцево-судинних захворювань збільшує ризик розвитку хвороби та її фатальних ускладнень у декілька разів. Одним із небезпечних чинників, що впливає на виникнення і тяжкість перебігу захворювань серця і судин, є збільшення маси тіла. Зростання маси тіла пацієнта всього на 10 % значно ускладнює його серцево-судинний статус. Ожиріння не лише сприяє підвищенню артеріального тиску, рівня холестеролу, розвитку цукрового діабету, які є поширеними причинами хвороб серця і судин, а й виступає самостійним незалежним від інших фактором ризику серцево-судинних захворювань, у тому числі й ішемічного атеротромботичного інсульту (ІАТІ). Доведено, що в осіб із нормальною масою тіла ризик інсульту на 64 % нижчий, ніж у пацієнтів з ожирінням.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
123
United Kingdom United Kingdom
275
United States United States
553
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
122
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
552
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Dubovyk_Shymko_Chumachenko.pdf 1,12 MB Adobe PDF 685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.