Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60784
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Клініко-епідеміологічний аналіз захворюваності на cальмонельоз
Authors Бігун, Н.
Михалейко, Л.Б.
Keywords сальмонельоз
сальмонеллез
salmonella
інфекційні захворювання
инфекционные болезни
infectious diseases
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60784
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Бігун, Н. Клініко-епідеміологічний аналіз захворюваності на cальмонельоз [Текст] / Н. Бігун, Л.Б. Михалейко ; наук. кер. Н.М. Прикуда // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 454-455.
Abstract На даний час сальмонельоз являє собою одне з найбільш розповсюджених інфекційних захворювань в Україні. Захворюваність має тенденцію до зростання, особливо це стосується великих міст із централізованою системою продовольчого постачання. Велику роль відіграють соціальні фактори: розширення мережі громадського харчування, порушення технології приготування та зберігання харчових продуктів, недотримання особистої гігієни, низький рівень санітарної культури окремих верств населення
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
188
United Kingdom United Kingdom
828
United States United States
1657
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
1657
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
208
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Bighun_Mykhalejko.pdf 1,13 MB Adobe PDF 1872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.