Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61010
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Залежність ступеня фіброзу від особливостей метаболізму у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Authors Лішневська, А.Г.
Keywords гепатит
hepatitis
ожиріння
ожирение
adiposity
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61010
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Лішневська, А.Г. Залежність ступеня фіброзу від особливостей метаболізму у хворих на хронічний вірусний гепатит С [Текст] / А.Г. Лішневська ; наук. кер. М.Д. Чемич // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 466-467.
Abstract На даний час встановленим є той факт, що ожиріння є незалежним предиктором негативної відповіді на лікування хронічного вірусного гепатиту С (ХВГ С) і одним із достовірних чинників прогресування недуги. Пацієнти з ожирінням, незалежно від генотипу вірусу та/чи наявності цирозу печінки, мають приблизно у 80 % менший шанс досягнення стійкої вірусологічної відповіді на терапію, порівняно з особами, що мають нормальну вагу.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
Germany Germany
22
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
212
United Kingdom United Kingdom
760
United States United States
506
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
172
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Lishnevsjka.pdf 1,13 MB Adobe PDF 189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.