Please use this identifier to cite or link to this item:
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Про відмежування корпоративних прав від інших прав учасників товариства
Other Titles On the separation of corporate rights from other rights of сompany рarticipants
Authors Батрин, С.В.
Keywords корпоративні права
корпоративные права
corporate rights
господарське товариство
хозяйственное общество
economic partnership
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Батрин, С.В. Про відмежування корпоративних прав від інших прав учасників товариства [Текст] / С.В. Батрин ; наук. кер. В.І. Семчик // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 р.). – Суми : УАБС НБУ. 2009. - C. 281-283.
Abstract Дослідження, спрямовані на розкриття правової природи корпоративних правовідносин, визначення їх суб’єктного складу та встановленні тих прав, які можуть бути реалізовані їх учасниками відіграють вагому роль у новітній історії України. Значного розголосу у окресленій сфері набули результати досліджень О. Вінник, О. Кібенко, В. Кравчука, С. Кравченко, О. Крупчана, І. Спасибо-Фатєєвої, В. Щербини та інших авторів.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
27
Lithuania Lithuania
1
Seychelles Seychelles
1
Ukraine Ukraine
203
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
487
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
3
Germany Germany
29
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
733
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
244
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Batryn.pdf 1,13 MB Adobe PDF 1014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.