Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61141
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До питання правового регулювання банківської діяльності
Other Titles On the question of legal regulation of banking activities
Authors Yepifanov, Anatolii Oleksandrovych
Keywords банківська діяльність
банковская деятельность
banking activities
нормативно-правовий акт
нормативно-правовой акт
legal act
банківське регулювання
банковское регулирование
banking regulation
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61141
Publisher Національний банк України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Єпіфанов, А.О. До питання правового регулювання банківської діяльності [Текст] / А.О. Єпіфанов // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 р.). - Суми : НБУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; УАБС НБУ, 2010. - С. 124-126.
Abstract Для адекватного відтворення у законі чи в нормативно-правовому акті Національного банку України (далі – НБУ) процесів, які відбуваються у банківській діяльності, потрібно постійно виявляти, досліджувати та використовувати об’єктивні закономірності, що породжують та спрямовують ці процеси. Саме тому передумовою розробки проекту банківського нормативно-правового акту, спрямованого на врегулювання банківської діяльності, має бути пізнання тих умов, факторів та обставин, тих суспільних і, передусім, банківських відносин, регулювання яких зумовлено суспільними потребами. На пізнавальному аспекті правотворчості акцентується увага і в деяких її визначеннях, наприклад, правотворчість як “діяльність, побудована на пізнанні об’єктивних соціальних потреб та інтересів суспільства” [1, с. 415].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
13
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
213
United Kingdom United Kingdom
717
United States United States
6665
Unknown Country Unknown Country
2859

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
214
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Yepifanov_Bankivska_diialnist.pdf 1,17 MB Adobe PDF 224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.