Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61167
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль та значення правових позицій Конституційного суду України у механізмі захисту прав людини (на прикладі правових позицій з питань податків і бюджету)
Other Titles The role and importance of the legal position of the Constitutional Court of Ukraine in human rights protection mechanisms (on example of legal positions of taxes and budget)
Authors Худик, А.М.
Keywords конституційний суд
захист прав людини
constitutional court
human rights protection
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61167
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Худик, А.М. Роль та значення правових позицій Конституційного суду України у механізмі захисту прав людини (на прикладі правових позицій з питань податків і бюджету) [Текст] / А.М. Худик; наук.кер. П.С. Пацурківський // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти : зб. тез доп. ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2009. - C. 327-329.
Abstract Визнання України правовою державою, в якій діє принцип верховенства права, найвищої юридичної сили Конституції України (далі – КУ) та прямої дії її норм створило реальну юридичну передумову для перетворення КУ із декларативного документа в безпосередньо діюче право.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
36
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
865
Ukraine Ukraine
378
United Kingdom United Kingdom
4755
United States United States
7779
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

Germany Germany
38
Ukraine Ukraine
378
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Hudik.pdf 404,61 kB Adobe PDF 427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.