Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61169
Title: Дослідження світового досвіду функціонування інноваційних проектів типу TIR Parking
Authors: Letunovska, Nataliia Yevhenivna 
Keywords: інноваційний проект
инновационный проект
innovative project
об'єкт придорожнього сервісу
объект придорожного сервиса
the object of roadside service
туристичний продукт
туристический продукт
tourist product
туристична послуга
туристическая услуга
tourist service
маркетингова стратегія просування
маркетинговая стратегия продвижения
marketing strategy
Issue Year: 2017
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Летуновська, Н.Є. Дослідження світового досвіду функціонування інноваційних проектів типу TIR Parking / Н.Є. Летуновська // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. / редкол. О.І. Черевко та ін. - Х. : ХДУХТ, 2017. - С. 389-390.
Abstract: У даному матеріалі досліджено світовий досвід розвитку об'єктів сфери продорожнього сервісу. Зроблено висновок, що зарубіжна модель ведення придорожнього сервісу включає в себе формування єдиної архітектурної концепції будь-якого об’єкта придорожнього сервісу та бренда, якому довіряють клієнти через високі стандарти надання послуг та високий рівень менеджменту.
В данном материале исследован мировой опыт развития объектов придорожного сервиса. Сделан вывод о том, что зарубежная модель ведения придорожного сервиса включает в себя формирование единой архитектурной концепции любого объекта придорожного сервиса и бренда, которому доверяют клиенты благодаря высоким стандартам предоставления услуг и высокому уровню менеджмента.
In this material the world experience of the development of travel objects service is investigated. It is concluded that the foreign model of roadside service involves the formation of a unified architectural concept of any roadside service and brand that is trusted by customers through high standards of service provision and high level of management.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61169
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views
Other11
China1
Germany1
United Kingdom1
Italy2
South Korea2
Ukraine1
United States2
Downloads
Other8
China2
Germany1
France1
South Korea1
Ukraine5


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Letunovskamarketing_strategy.pdf165.39 kBAdobe PDF18Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.