Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61201
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Етіопатогенетичні складові офтальмогерпеса
Authors Дрожжина, Г.І.
Бабіченко, М.С.
Торяник, І.І.
Keywords герпес
herpes
очі
глаза
eyes
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61201
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дрожжина, Г.І. Етіопатогенетичні складові офтальмогерпеса [Текст] / Г.І. Дрожжина, М.С. Бабіченко, І.І. Торяник // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 461.
Abstract Патогенез офтальмогерпеса визначається властивостями його збудників (вірусів родини Herpesviridae) та специфічними імунними реакціями макроорганізму, що виникають у відповідь на його проникнення. Вірус уражує тканини очей оминаючи місцеві захисні механізми (продукцію клітинами субепітеліальної лімфоїдної тканини секреторних антитіл (S-IgA), інтерферона). Дістаючись тканин очей екзогенно, нейрогенним або гематогенними шляхами, вірус простого герпеса (ВПГ) починає розмножуватись у клітинах cornea, ініціюючи цитопатичні, дистрофічні процеси, некроз.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
103
United Kingdom United Kingdom
470
United States United States
118
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
91
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Drozhzhyna_Babichenko_Torjanyk.pdf 765,05 kB Adobe PDF 96

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.