Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61205
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості хіміорезистентного туберкульозу в сучасних умовах
Authors Дубовик, В.Ю.
Корх, Л.М.
Keywords туберкульоз
tuberculosis
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61205
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дубовик, В.Ю. Особливості хіміорезистентного туберкульозу в сучасних умовах [Текст] / В. Ю. Дубовик, Л.М. Корх ; наук. кер. В.І. Потайчук // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 462.
Abstract З початку III тисячоліття однією з основних причин смерті населення від інфекційних хвороб є туберкульоз (ТБ), а мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) досі залишається неконтрольованим. Кількість випадків МРТБ за 2014р. в Україні становила: серед нових випадків 22%, серед випадків повторного лікування 56% (у світі 3,3% і 22% відповідно).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
62
United Kingdom United Kingdom
151
United States United States
76
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
53
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Dubovyk_Korkh.pdf 768,57 kB Adobe PDF 64

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.