Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61228
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Raport z badań wykonanych przez centrum kultury fizycznej UMCS, dotyczących oceny zdrowia studentów – styczeń 2017 r.
Authors Krawczyk, K.
Bielecki, T.
ORCID
Keywords kultury fizycznej
фізична культура
физическая культура
zdrowia
здоров'я
здоровье
studenci
студенти
студенты
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61228
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Krawczyk, K. Raport z badań wykonanych przez centrum kultury fizycznej UMCS, dotyczących oceny zdrowia studentów – styczeń 2017 r. [Текст] / K. Krawczyk, T. Bielecki // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІV Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 234-236.
Abstract Celem badań była ocena wskaźników fizjologiczne charakteryzujące zdrowie, w tym parametrów antropometrycznych, komponentów tkankowych ciała i wydolności fizycznej.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
731525
Denmark Denmark
1
France France
3
Germany Germany
1
Ireland Ireland
10303
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
88573
United Kingdom United Kingdom
44593
United States United States
1463048
Unknown Country Unknown Country
88572
Vietnam Vietnam
923

Downloads

China China
1463048
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1463048
Ukraine Ukraine
265573
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1463048
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Krawczyk_Bielecki.pdf 601,24 kB Adobe PDF 4654737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.