Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61228
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Raport z badań wykonanych przez centrum kultury fizycznej UMCS, dotyczących oceny zdrowia studentów – styczeń 2017 r.
Authors Krawczyk, K.
Bielecki, T.
Keywords kultury fizycznej
фізична культура
физическая культура
zdrowia
здоров'я
здоровье
studenci
студенти
студенты
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61228
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Krawczyk, K. Raport z badań wykonanych przez centrum kultury fizycznej UMCS, dotyczących oceny zdrowia studentów – styczeń 2017 r. [Текст] / K. Krawczyk, T. Bielecki // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІV Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 234-236.
Abstract Celem badań była ocena wskaźników fizjologiczne charakteryzujące zdrowie, w tym parametrów antropometrycznych, komponentów tkankowych ciała i wydolności fizycznej.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

China China
1
Denmark Denmark
1
France France
3
Germany Germany
1
Ireland Ireland
10303
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
South Korea South Korea
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
88573
United Kingdom United Kingdom
44593
United States United States
498548
Unknown Country Unknown Country
88572
Vietnam Vietnam
923

Downloads

China China
32601
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
498548
Ukraine Ukraine
265573
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
88571
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Krawczyk_Bielecki.pdf 601,24 kB Adobe PDF 885312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.