Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61283
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансові ресурси кредитних спілок України та джерела їх формування
Authors Zaitsev, Oleksandr Vasylovych  
Охтеменко, К.О.
Keywords кредитна спілка
кредитный союз
credit union
фінансовий ринок
финансовий ринок
financial market
фінансові послуги
финансовые услуги
financial services
фінансові ресурси
финансовые ресурсы
financial resources
Type Conference Papers
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61283
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Охтеменко, К. О. Фінансові ресурси кредитних спілок України та джерела їх формування [Текст] / К. О. Охтеменко, О. В. Зайцев // Економічні проблеми сталого розвитку : збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні (21-24 квітня 2009 р.). - Суми : СумДУ, 2009. - Ч.1. - С. 228-229.
Abstract У тезах студентської доповіді розглядаються шляхи розвитку кредитних спілок в Україні та їх фінансові ресурси.
В тезисах студенческого доклада рассматриваются пути развития кредитных союзов в Украине и их финансовые ресурсы.
In the theses of the student's report, the ways of the development of credit unions in Ukraine and their financial resources is considered.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

France France
3
Germany Germany
63
Italy Italy
1
South Korea South Korea
1
Ukraine Ukraine
655
United Kingdom United Kingdom
4455
United States United States
1486
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

France France
2
Germany Germany
6683
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
6692
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2228
Unknown Country Unknown Country
41

Files

File Size Format Downloads
Okhtemenko_financial_market.pdf 487,21 kB Adobe PDF 15648

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.