Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61349
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Позиціонування елементів системи "верстатний пристрій - заготовка"
Authors Дрофа, К.А.
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Keywords верстатні пристрої
станочные приспособления
machine tools
заготовки
blanks
деталі
детали
details
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61349
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дрофа, К.А. Позиціонування елементів системи "верстатний пристрій - заготовка" [Текст] / К.А. Дрофа, В.О. Іванов, І.В. Павленко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 24.
Abstract У сучасному багатономенклатурному виробництві значна увага приділяється верстатним пристроям (ВП), які використовуються для точного базування та надійного закріплення заготовок під час обробки на металорізальних верстатах. Враховуючи розширення технологічних можливостей сучасного обладнання [1], їх високу вартість та необхідність багатократного переналагодження при переході до обробки деталей іншої конфігурації або типорозміру, стрімкого розвитку набуває інтенсифікація виробництва [2]. Отже, скорочення витрат часу на оснащення операції є актуальною задачею на сьогодні.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
346
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
40
Unknown Country Unknown Country
21

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
347
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Drofa_zagotovka.pdf 199,27 kB Adobe PDF 354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.