Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61419
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Математичне моделювання процесу переналагодження базуючого модуля
Authors Кармаза, А.І.
Чигрин, С.О.
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Dehtiarov, Ivan Mykhailovych
Keywords математичне моделювання
математическое моделирование
mathematical modeling
верстатні пристрої
станочные приспособления
machine tools
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61419
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Математичне моделювання процесу переналагодження базуючого модуля [Текст] / А.І. Кармаза, С.О. Чигрин, В.О. Іванов [та ін.] // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 27-28.
Abstract Висока інтенсифікація технологічних процесів, як сучасна тенденція реалізації процесу механічної обробки в умовах жорсткої конкуренції при багатономенклатурності деталей машинобудування та можливостей сучасних металорізальних верстатів, може бути досягнута за рахунок використання гнучких верстатних пристроїв (ВП).
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
127
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
125
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Karmaza_modeliuvannia.pdf 358,32 kB Adobe PDF 131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.