Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61420
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Класифікація опорних елементів верстатних пристроїв
Authors Кравченко, Е.Ю.
Чигрин, С.О.
Ivanov, Vitalii Oleksandrovych  
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Keywords верстатні пристрої
станочные приспособления
machine tools
опорні елементи
опорные элементы
supporting elements
напружено-деформований стан
напряженно-деформированное состояние
stress-strain state
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61420
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Класифікація опорних елементів верстатних пристроїв [Текст] / Е.Ю. Кравченко, С.О. Чигрин, В.О. Іванов, І.В. Павленко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 29.
Abstract Для підвищення конкурентоспроможності машинобудівної продукції України ринок вимагає від виробників забезпечення високої ефективності технологічних процесів. Існуючі конструкції опорних елементів верстатних пристроїв (ВП) не здатні у повному обсязі забезпечити ефективне використання верстатів у багатономенклатурному виробництві, що пов’язано з великими фінансовими затратами та значними витратами матеріалів. Різноманітність компоновок ВП, які використовуються для обробки однотипних деталей, з одного боку, забезпечує багатоваріантність, а з іншого – суттєво ускладнює задачу визначення оптимального компонування ВП для певних виробничих умов [1].
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
123
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
100
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Kravchenko_klasyfikatciia.pdf 199,25 kB Adobe PDF 104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.