Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61429
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Концептуальні основи банківської консолідації
Other Titles Conceptual bases of bank consolidation
Authors Ткачук, Н.М.
Keywords банківська система
банковская система
banking system
консолідація
консолидация
consolidation
Type Conference Papers
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61429
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ткачук, Н.М. Концептуальні основи банківської консолідації [Текст] / Н.М. Ткачук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 52-53.
Abstract Сучасний етап розвитку світової економіки та економіки України характеризується потужною концентрацією капіталу шляхом злиття і поглинання кредитних установ, корпорацій, створення стратегічних альянсів, мегабанків тощо. Банківська система є активною складовою економіки країни, яка за умов ефективного функціонування повинна зробити досить вагомий внесок в економічне зростання країни в цілому. Тому ключовими питаннями реформування вітчизняної банківської системи сьогодні мають бути спрощення процедур злиття і поглинання банків, створення сприятливих умов для консолідації банківських установ.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Denmark Denmark
1
Germany Germany
25
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
266
United Kingdom United Kingdom
912
United States United States
4897
Unknown Country Unknown Country
1841

Downloads

China China
1
Germany Germany
27
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
4897
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Tkachuk_bankivska_konsolidatsiia.pdf 1,1 MB Adobe PDF 4933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.