Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61483
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація витрат у системі фінансового контролінгу
Other Titles Cost reduction in financial controlling system
Authors Рябенков, О.В.
Hrytsenko, Larysa Leonidivna  
Grytsenko, Larysa Leonidivna
Keywords витрати
оптимізація витрат
фінансовий контролінг
expenses
costs
financial controlling
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61483
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Рябенков, О.В. Оптимізація витрат у системі фінансового контролінгу [Текст] / О.В. Рябенков, Л.Л. Гриценко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2010. - Т. 2. - C. 178-180.
Abstract Однією з найважливіших умов ефективної діяльності підприємства є організація системи фінансового контролінгу. В економічній літературі існують різні науково-методичні підходи до розуміння сутності, цілей, функцій і завдань контролінгу. На нашу думку, сьогодні найбільш актуальними завданнями в рамках фінансового контролінгу на великих промислових підприємствах є розробка фінансової стратегії, впровадження системи бюджетування та контролю, управлінський облік та аналіз витрат, ідентифікація ризиків, запровадження збалансованої системи показників, розроблення методичного забезпечення.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
46
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
65820
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
624
United Kingdom United Kingdom
6857
United States United States
23314
Unknown Country Unknown Country
32917

Downloads

China China
1
Germany Germany
33
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
13714
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Riabenkov_costs.pdf 159,13 kB Adobe PDF 13755

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.