Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61780
Title: М. Х. Бунхге про основні напрямки та ідеологію фінансової реформи в Російській імперії у другій половині ХІХ ст.
Other Titles: M. Kh. Bunhhe about directions and the ideology of financial reform in the Russian Empire in the second half of the nineteenth century
Authors: Головко, Б.Г.
Keywords: Бунгхе М. Х.
ідеологія
фінансова реформа
Російська імперія
Bunghe M. Kh.
ideology
financial reform
Russian Empire
Issue Year: 2010
Citation: Головко, Б. Г. М. Х. Бунхге про основні напрямки та ідеологію фінансової реформи в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. [Текст] / Б. Г. Головко // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : зб. тез доп. за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4 - 5 червня 2010 року) / НБУ, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, ДВНЗ УАБС НБУ. – Суми, 2010. - С. 18-20
Abstract: Діяльність М.Х. Бунге на посаді міністра фінансів Російської імперії була продуктивною і заклала значні можливості для економічного зростання держави.
Activity M.H. Bunge as Minister of Finance of the Russian Empire was productive and has paved the way for economic growth state.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61780
Type: Conference Papers
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Views
Other7
Germany1
Ukraine6
Downloads
Other7
China2
Germany1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Holovko_Bunkhhe.pdf138.88 kBAdobe PDF10Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.