Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61889
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Банківська система України в умовах макроекономічної нестабільності
Other Titles Ukraine's banking system in terms of macroeconomic instability
Authors Клюско, Л.А.
Keywords банківська система
банковская система
banking system
макроекономічна нестабільність
макроэкономическая нестабильность
macroeconomic instability
Type
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61889
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Клюско, Л.А. Банківська система України в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / Л.А. Клюско // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009 р.) : у 2-х т. – Суми : УАБС НБУ, 2009. – Т. 1. – C. 94-96.
Abstract Відомо, що в економіці держави банки виконують цілий ряд вагомих макроекономічних функцій. Виступаючи посередниками в процесі кредитування, вони сприяють переливу фінансових ресурсів від тих осіб, в яких вони тимчасово вільні, до тих, які гостро потребують запозичень, забезпечують трансформацію фінансових ресурсів та їх перерозподіл між різними секторами економіки, галузями народного господарства та регіонами, сприяючи цим підвищенню рівня їх економічного розвитку. Саме за допомогою банків здійснюється забезпечення економіки масою грошей, яка необхідна для її безперебійного функціонування. І нарешті, банки надають розрахунково-платіжні послуги та сприяють зниженню витрат в економіці, пов’язаних з готівковим грошовим обігом.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
21
Ukraine Ukraine
161
Unknown Country Unknown Country
9

Downloads

China China
1
Czech Republic Czech Republic
1
Germany Germany
23
Ukraine Ukraine
130

Files

File Size Format Downloads
Kliusko_bankivska_systema.pdf 1,13 MB Adobe PDF 155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.