Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61905
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Глобалізаційні процеси у грошово-кредитному регулюванні економіки
Other Titles Globalization processes in the monetary regulation of economy
Authors Makarenko, Mykhailo Illich  
Keywords грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
регулювання економіки
регулирование экономики
regulation of economy
глобалізація
глобализация
globalization
Type Conference Papers
Date of Issue 2006
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61905
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Макаренко, М.І. Глобалізаційні процеси у грошово-кредитному регулюванні економіки [Текст] / М.І. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С. 21-22.
Abstract Прикметною рисою сучасності є протікання глобалізаційних процесів, що охопили на сьогодні світове господарство. Їх характерною особливістю стала фінансова глобалізація, що проявляється у наступних формах: 1) збільшення обсягів міжнародних фінансових потоків у вигляді міжнародних розрахунків, платежів, трансфертів, міграції інвестиційного капіталу; 2) зростання мобільності міжнародних капіталів через лібералізацію умов їх транскордонного переміщення; 3) міжнародна експансія транснаціональних корпорацій і банків; 4) підвищення ролі міжнародних фінансових організацій у розв’язанні світогосподарських фінансових проблем; 5) зміцнення позицій світових валют в обслуговуванні міжнародної торгівлі; 6) інституційне зближення національних грошових систем та стратегій монетарної політики центральних банків.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
19694
Ireland Ireland
91529
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
910
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3642
United Kingdom United Kingdom
1821
United States United States
183057
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
Germany Germany
27
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
6869
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6867
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_finansova_hlobalizatsiia.pdf 1,13 MB Adobe PDF 13780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.