Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61949
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми управління надлишковою ліквідністю банківської системи України
Other Titles Problems of excess liquidity of the banking system of Ukraine
Authors Манжос, С.Б.
Keywords управління надлишковою ліквідністю
управление избыточной ликвидностью
management of excess liquidity
банківська система України
банковская система Украины
banking system of Ukraine
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61949
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Манжос, С.Б. Проблеми управління надлишковою ліквідністю банківської системи України [Текст] / С.Б. Манжос, Ю.С. Будзінська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 р.) : у 2-х т. – Суми : УАБС НБС, 2010. – Т. 1. – C. 42-43.
Abstract Ліквідність банківської системи є найбільш вагомим показником, що характеризує ступінь її стійкості, надійності і конкурентоспро- можності. Відомо, що у процесі своєї діяльності банківські установи постійно наражаються на ризик ліквідності, тобто ймовірності настання ситуації невідповідності між попитом і пропозицією коштів та неспро- можності банку своєчасно і в повному обсязі виконати свої грошові зобов’язання. Причому негативний вплив на діяльність банку мають як недостатня, так і надлишкова ліквідність, яка є результатом неефе- ктивного банківського менеджменту і свідчить про неспроможність ефективно розпоряджатися вільними ресурсами, що спричиняє зни- ження рентабельності банківської діяльності та може призводити до збитковості банку.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
16
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
291
United Kingdom United Kingdom
648
United States United States
324
Unknown Country Unknown Country
1297

Downloads

Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1297
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1296
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Manzhos_Budzinska.pdf 1,13 MB Adobe PDF 2598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.