Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62038
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Проблеми зміни монетарної стратегії: зарубіжний досвід і Україна
Authors Makarenko, Mykhailo Illich
Keywords монетарна стратегія
монетарная стратегия
monetary strategy
нфляційне таргетування
инфляционное таргетирование
inflation targeting
грошово-кредитна політикаі
денежно-кредитная политика
monetary policy
Type Conference Papers
Date of Issue 2005
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62038
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Макаренко, М.І. Проблеми зміни монетарної стратегії: зарубіжний досвід і Україна [Текст] / М.І Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 листопада 2005 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2005. - С.13-14.
Abstract Монетарна стратегія (режим) являє собою стале орієнтування грошово- кредитної політики на певну середньострокову мету (таргет) з відповідним набором регуляторних інструментів. Монетарна стратегія характеризується наступними, притаманними їй рисами: 1) вона являє собою методологію формування й реалізації грошово-кредитної політики; 2) її невід’ємною складовою є кінцева мета, на яку спрямована грошово-кредитна політика в середньо- і довгостроковій перспективі; 3) відхилення прогнозного макропоказника від цільового орієнтира може відбуватися як через монетарні, так і загальноекономічні причини, імовірність яких оцінюється системою ризиків; 4) успіх монетарної стратегії значною мірою залежить від довіри громадськості до монетарної влади, тому непересічного значення набуває прозорість політики, що реалізується центральним банком.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
Germany Germany
64
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
192
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
2
Germany Germany
66
Ukraine Ukraine
191
Unknown Country Unknown Country
21

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_monetary_strategy.pdf 319,35 kB Adobe PDF 280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.