Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62119
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансові ресурси як вихідна категорія при регулюванні руху публічних фінансів
Authors Лукашев, О.А.
Keywords регулювання
регулирование
regulation
публічні фінанси
публичные финансы
public finance
податки
налоги
taxes
фінансові ресурси
финансовые ресурсы
financial resources
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62119
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Лукашев, О.А.Фінансові ресурси як вихідна категорія при регулюванні руху публічних фінансів [Текст] / О.А. Лукашев // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4 - 5 червня 2010 року) / НБУ, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, ДВНЗ "УАБС НБУ". - Суми : УАБС НБУ, 2010. - С. 230-235.
Abstract Поняття фінансових ресурсів є одним з найбільш дискусійних в фінансово-правовій науці. Досить поширеним є погляд на зміст фінансових ресурсів як матеріальне вираження фінансових відносин. Виходячи з цього підкреслюють, що тільки фінанси характеризуються таким матеріальним носієм, як фінансові ресурси. “Звідси, важливою специфічною ознакою фінансів... є те, що фінансові відносини завжди пов’язані з формуванням грошових доходів і накопичень, які приймають форму фінансових ресурсів” [7, с. 11-12]. Дуже цікавим є поєднаний економіко-правовий погляд на цю проблему провідних фахівців української науки О.Д. Василик та Л.К. Воронова виділяють у якості головного джерела фінансових ресурсів держави – кошти, одержані після реалізації виробленої в Україні продукції та надання послуг у сфері матеріального виробництва, податки, що сплачуються підприємствами всіх форм власності, податки і збори з населення, амортизаційні відрахування й відрахування на соціальне страхування [9, с. 126; 5, с. 269].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
39
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
573
United Kingdom United Kingdom
1263
United States United States
2526
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
3
Germany Germany
41
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
630
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4421
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Lukashev_regulation.pdf 597,7 kB Adobe PDF 5103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.