Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62123
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив сутності капіталу на теорію бухгалтерського обліку
Other Titles Impact of nature on the theory of capital accounting
Authors Петренко, Н.І.
Keywords капітал
сутність капіталу
вплив капіталу на теорію бухгалтерського обліку
вплив сутності капіталу
capital
nature of capital
impact on the theory of capital accounting
influence the nature of capital
капитал
сущность капитала
влияние капитала на теорию бухгалтерского учета
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62123
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Петренко, Н.І. Вплив сутності капіталу на теорію бухгалтерського обліку [Текст] / Н.І. Петренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.): у 2 т. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – Т.1. – С. 64-66.
Abstract Історично склалося так, що поняття капіталу є неоднозначним і має багато варіантів свого трактування. З точки зору економістів капітал розглядається як актив, і серед вчених, які досліджували даний об’єкт, найчастіше зустрічається його ототожнення з багатством, грошима, засобами виробництва, майном або ж з одним із факторів виробництва. Тоді як з облікової точки зору “капітал” розглядається як пасив, тобто як джерело утворення того активу, який мають на увазі економісти.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
15
Ukraine Ukraine
149
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
121
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
petrenko.pdf 423,51 kB Adobe PDF 127

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.