Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62247
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Відповідальність учасників акціонерних правовідносин : правові проблеми застосування деяких положень чинного законодавства
Other Titles The responsibility of participants of joint legal : the legal problems of application of certain provisions of current law
Authors Жорнокуй, Ю.М.
Keywords акціонерне товариство
акционерное общество
joint-stock company
правовідносини
правоотношения
legal relationship
законодавство
законодательство
legislation
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62247
Publisher Національний банк України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Жорнокуй, Ю.М. Відповідальність учасників акціонерних правовідносин: правові проблеми застосування деяких положень чинного законодавства [Текст] / Ю.М. Жорнокуй // Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 р.). - Суми : НБУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; УАБС НБУ, 2010. - С. 264-269.
Abstract Відмінною рисою системи правового регулювання інституту акціонерної відповідальності є те, що основоположний нормативно- правовий акт – Закон України “Про акціонерні товариства” [5] – не містить норм, які б повністю забезпечили механізм притягнення до відповідальності (мається на увазі приватноправовий механізм) учасників акціонерних правовідносин. Справа у тому, що у юридичній літературі, коли мова заходить про відповідальність у корпоративних чи акціонерних відносинах, фахівці ведуть мову і про товариства, і про учасників (акціонерів), і про органи управління товариств, тобто фактично коло осіб безпідставно розширюється, що вводить в оману і як початківців у сфері права, і осіб, які вперше стикаються з проблемою відповідальності у корпоративних організаціях. Тому на нашу думку – акціонерне товариство (далі – АТ) і акціонери – є тими особами, які можуть бути притягнуті до акціонерної відповідальності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

France France
1
Germany Germany
29
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
525
United Kingdom United Kingdom
1139
United States United States
569
Unknown Country Unknown Country
4547

Downloads

China China
1
France France
17
Germany Germany
2
Russia Russia
12
Ukraine Ukraine
2281
United Kingdom United Kingdom
7
United States United States
2278
Unknown Country Unknown Country
29

Files

File Size Format Downloads
Zhornokui_aktsionerni_pravovidnosyny.pdf 1,2 MB Adobe PDF 4627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.