Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62276
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Правове регулювання банківської діяльності в Російській імперії (середина XIX – початок XX ст.)
Authors Ткаченко, А.О.
Павленко, А.В.
Keywords правове регулювання
правовое регулирование
legal regulation
банківська діяльність
банковская деятельность
banking
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62276
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Ткаченко, А.О. Правове регулювання банківської діяльності в Російській імперії (середина XIX – початок XX ст.) [Текст] / А.О. Ткаченко, А.В. Павленко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р.) : у 2 т. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – Т. 2. – С. 184-185.
Abstract У середині ХІХ ст. в Росії існувала банківська система. Проте за відсутності необхідної законодавчої бази її діяльність в цілому була неефективною. Банки провокували інфляційні процеси та кризові явища в державі, причиною яких було надання позик дворянами для забезпечення їх паразитичного способу життя та для покриття державних витрат. Поштовхом до реформування банківської системи стала Кримська війна та проблеми при розробці законодавства для проведення буржуазних реформ. Тому існуючі банківські установи були ліквідовані.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
67
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
806
United Kingdom United Kingdom
1815
United States United States
907
Unknown Country Unknown Country
30

Downloads

China China
2
Germany Germany
69
Ukraine Ukraine
508
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Tkachenko_Pavlenko.pdf 347,67 kB Adobe PDF 584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.