Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62353
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Основні проблеми методичного забезпечення аудиту банківських операцій
Other Titles The main problems in methods of auditing banking operations
Authors Криворучко, Т.І.
Keywords аудит
audit
банківські операції
банковские операции
banking operations
Type Conference Papers
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62353
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Криворучко, Т.І. Основні проблеми методичного забезпечення аудиту банківських операцій [Текст] / Т.І. Криворучко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2011 р.) : у 2-х т. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – Т. 1. – С. 114-116.
Abstract В умовах економічної кризи для підвищення ефективності управління банківською діяльністю велике значення набуває організація надійної та ефективної системи внутрішнього аудиту. Необхідність підвищення ефективності служби внутрішнього аудиту банків викликана зростанням кількості проблемних банків і пов’язана з дією негативних чинників, які виникають внаслідок некваліфікованого управління, відсутності стратегічного планування, ненадійної та недієвої системи внутрішнього аудиту.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
966
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
214
United Kingdom United Kingdom
483
United States United States
241
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
215
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Kryvoruchko_bankivski_operatsii.pdf 1,23 MB Adobe PDF 227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.