Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62391
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження закономірностей формування структури та експлуатаційних властивостей зносостійких композиційних матеріалів
Authors Diadiura, Kostiantyn Oleksandrovych
Прийменко, Б.Ю.
Keywords композиційні матеріали
композиционные материалы
composite materials
зносостійкість
износостойкость
wear resistance
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62391
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дядюра, К.О. Дослідження закономірностей формування структури та експлуатаційних властивостей зносостійких композиційних матеріалів [Текст] / К.О. Дядюра, Б.Ю. Прийменко // Сучасні технології у промисловому виробництві : матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-ту техн. систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 18–21 квітня 2017р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2017. - Ч.1. - С. 96.
Abstract Важливим завданням для підвищення надійності деталей машин і механізмів є вибір і створення конструкційних матеріалів, що мають стабільно високі фізико-механічними властивості. Інтенсивне зношування деталей машин і механізмів, які традиційно виготовляються зі зносостійких сталей і чавунів, призводить до значних втрат матеріалів та енергетичних і економічних ресурсів. Тому проблема зміцнення таких деталей або розроблення більш зносостійких матеріалів для їх виготовлення є досить актуальною. Особливо актуальним це питання є для зносостійких композиційних матеріалів, оскільки в процесі тертя на робочих поверхнях виникають проміжні структури, що здійснюють суттєвий вплив на механізми зношування, а отже, і на експлуатаційну придатність матеріалів.
Appears in Collections: Наукові видання (ТеСЕТ)

Views

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
30
Unknown Country Unknown Country
10

Downloads

China China
1
Finland Finland
1
Germany Germany
2
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Dayduyra_doslidzhennay.pdf 199,34 kB Adobe PDF 7

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.